Aktuellt

Aktuellt

 

 

Studieresor till Bassa Reggiana utifrån Reggio Emilia-filosofin

 

v 15 och 20 och 22, 2019

 

Gå till sidan "Bassa Reggiana"

 

 

Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda | info@bpforum.se