Aktuellt


AktuelltBarnpedagogiskt forum                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                       

                            Kallelse

till Barnpedagogiskt forums årsmöte 2019

tisdagen den  7 maj kl 18.00

på Timmeråsens förskola , Lerum

 

 

Dagordning

 

 

  1. Godkännande av dagordning


       2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

   

       3. Val av justerare


       4. Verksamhetsberättelse för 2018


       5. Ekonomi


       6. Revisionsberättelse


       7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen


       8. Val av styrelse för kommande verksamhetsår

 

       9. Val av revisor för kommande budgetår

 

     10. Övriga frågor

 

     11. Konstituerande av styrelsen

                                                                                                                         
Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se