Aktuellt


Aktuellt


                                     FÖRSKOLEBARN, OFFENTLIGA PLATSER OCH DEMOKRATI

Young Children, Public spaces and Democracy -BRIC

 

BRIC har varit ett treårigt projekt som finansierats av EU och i vilket Anglia Ruskin University i Cambridge, England, Agenzia Servizi Bassa Reggiana, Italien, och Barnpedagogiskt forum, Sverige, har varit samarbetspartners. I Sverige är det förskolor i Kärra, Norra Hisingen, och Almekärr, Lerum, som har deltagit.

 

Barnpedagogiskt forum har glädjen att bjuda in till ett seminarium med

Simone Armini, verksam som atelierista i Bassa Reggiana. Detta är ett utmärkt tillfälle att få del av hur man i förskolor i Italien arbetar på ett projektinriktat sätt med barn i offentliga miljöer. Dessutom berättar två pedagoger från Kärra resp Lerum om sitt arbete med barn i offentliga miljöer.

 

Seminariet kommer att vara torsdagen den 7 mars 2019 kl 18.00 – 21.00 i Mimers Kulturhus, Hörsal 2, i Kungälv. I anslutning till seminariet har vi också en utställning av projektarbeten. Seminariet är gratis och vi bjuder på fika.

Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn . . . .

 

Anmälan med namn, förskola, kommun och skickas till ahleivor@gmail.com

senast den 22 februari 2019.

 

Varmt välkomna!Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se