BASSA REGGIANA                 Bassa Reggiana


Studieresor till Bassa Reggiana utifrån Reggio Emilia-filosofin anordnas av Barnpedagogiskt

Forum och Progettinfantzia.


Studieresor till Bassa Reggiana våren 2020 var planerade till veckorna 17, 19 och 21. Stort antal deltagare var anmälda till resorna.

På grund av den stora epidemin med Covid 19, där bl a Italien drabbades mycket svårt och stängde alla skolor, inställdes alla vårens resor. 

Vi hoppas kunna anordna nya studieresor våren 2021 och har kontakt med Progettinfanzia i planeringen. Så snart planeringen och förutsättningen för resorna är klara återkommer vi med information och inbjudan. Mycket här styrs av utvecklingen av Covid 19.

Studieresorna våren 2021 är planerade till veckorna 16, 19 och 21.


Vi i Barnpedagogiskt forum, tillsammans med Progettinfanzia, gick hösten 2019 ut med en inbjudan till en fördjupad kurs/utbildning i "Projektarbete och pedagogisk dokumentation". Kursen var planerad att genomföras vecka 41, 2020 och drygt 15 deltagare hade anmält sig. På grund av situationen med Covid 19 måste vi tyvärr inställa denna kurs .

Vi hoppas kunna återkomma med ett nytt erbjudande om en fördjupad kurs/utbildning under 2021. Vid ev frågor kontakta Monica Hallborg Jedenberg på 0705-503045  eller mail monica.hallborg@telia.com

Kompletterande information gällande studieresorna till Bassa Reggiana.


Bassa Reggiana är ett samarbete, bl a gällande förskoleverksamheten, mellan 8 små kommuner som ligger 3-4 mil norr om staden Reggio Emilia. Kursdeltagarna bor i staden Guastalla där också kurslokalen finns. Förskolebesöken görs även i de andra kommunerna i området. Transporten till de olika förskolorna sker med buss.

Den flygplats som används vid resorna är flygplatsen i Bologna. Bussresan mellan Bologna och Guastalla tar ca 1,5 timme.

Inför studieresan kommer deltagarna att få information dels om det filosofiska och pedagogiska arbetet i Bassa Reggiana dels om praktiska frågor inför resan.


Exempel på program under en kursvecka:


Monday

9.30 Introduction to the educational system in the Bassa Reggiana District

at Progettinfanzia Offices

10.30 Lesson 1: Pedagogical Approach: Bassa Reggiana Educational Philosophy with

Tania Bertacchi, pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices

12.30 Lunch to the restaurant “Le Vie del Gusto” in Guastalla

14.30 Lesson 2: Point of view on the territory: focus on the river Po with

Vania Tagliavini, pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices 16.45 /from Progettinfanzia to Iride school

17.00-18.00 Visit to the infant toddler center Iride in Guastalla 18.00


Tuesday

9.00 /from the hotel to Boretto

9.15 Introduction and visit to the preschool Zenit, Boretto

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Boretto to Guastalla

12.30 Lunch at “Pizzicorì” restaurant in Guastalla

14.30-16.30 Lesson 3: The education appeal of open materials with Alessandra Ferrari,

pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices


Wednesday

9.00 /from the hotel to Brescello

9.15 Introduction and visit to the infant toddler center C.Zanti, Brescello

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Brescello to Guastalla

12.30 Lunch at “Barriera” restaurant in Guastalla

14.30-16.30 Workshop with the atelierista Armini Simon at Progettinfanzia Offices 20.00 /from the hotel to Gualtieri

20.15 Dinner at “La Merla” restaurant 23.00 /to the hotel


Thursday

9.00 /from the hotel to Luzzara

9.15 Introduction and visit to the infant toddler center, La Stella, Luzzara

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Luzzara to Guastalla

12.30 Lunch at “Pizzicorì” restaurant in Guastalla 14.30 /from Guastalla to Castelnovo Sotto

15.00 visit to the Parmesan cheese factory “La Grande” 16.30 /to the hotel


Friday

10.00-11.00 Guided visit to Remida Center
12.00-13.00 Guided visit to the International Center L. Malaguzzi
13.00 Lunch at the restaurant “Pause”

14.30 Guided tour in Reggio EmiliaBarnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se