BASSA REGGIANA                                            Bassa ReggianaStudieresorna till Bassa Reggiana under våren 2020 fick ställas in på grund av Coronaviruset Efter kontakter med Bassa Reggiana hoppas vi nu kunna genomföra de planerade resorna under våren 2021. Inbjudan till resorna enligt nedan.Fördjupad kurs/utbildning:  Vi i Barnpedagogiskt forum, tillsammans med Progettinfanzia, gick hösten 2019 ut med en inbjudan till en fördjupad kurs/utbildning i "Projektarbete och pedagogisk dokumentation". Kursen var planerad att genomföras vecka 41, 2020 och drygt 15 deltagare hade anmält sig. På grund av situationen med Coronaviruset måste vi tyvärr inställa denna kurs .

Vi hoppas kunna återkomma med ett nytt erbjudande om en fördjupad kurs/utbildning under 2021. 

Vid ev frågor kontakta Monica Hallborg Jedenberg på 0705-503045  eller mail monica.hallborg@telia.com

Bassa Reggiana 2021

Studieresor till Bassa Reggiana utifrån Reggio Emilia-filosofin

v 16 och 19 och 21, 2021

Anordnas av Barnpedagogiskt Forum och Progettinfantzia


Barnpedagogiskt forum är en ideell förening som har till syfte att samla in och sprida information och kunskap om utvecklingsarbete i förskolor och skolor. Verksamheten bedrivs genom föreläsningar, seminarier och studiebesök/studieresor.


Liksom tidigare år kommer vi även 2021 att anordna studieresor till Bassa Reggiana. Vi har kontinuerlig kontakt med Progettinfanzia om situationen i Italien och i dagsläget räknar vi med att till våren 2021 kunna resa igen. Givetvis kan ju läget förändras på grund av corona.


Pris 13 500 kronor.


I resans pris ingår transfer från och till flygplatsen i Bologna, hotell, studiebesök, luncher, tolk och eventuella sammankomster på kvällen. Avresa sker på söndagen och hemresa på lördagen. Programmet som pågår måndag-fredag innehåller föreläsningar, besök på förskolor, workshop och besök på Loris Malaguzzi center. Kanhända att programmet får anpassas något vad gäller besöken i barngrupp.


OBS! Resan mellan Sverige och Italien ingår inte i priset utan den ordnar man själv. Vi kan hjälpa till med förslag på färdsätt och tider.


Förutom resan till Bassa Reggiana ingår en informationsträff före och en återträff efter resan.


Anmälan med uppgifter om namn, förskola/enhet, kommun, telefon, emailadress samt önskemål om vecka sker till monica.hallborg@telia.com senast den 1 november 2020. Då deltagarantalet är begränsat sker antagningen allt efter anmälningarna skickas in.


Vid ev frågor kontakta Monica på 0705-503045.


Mer information finns på vår hemsida www.barnpedagogisktforum.se


Möjlighet att söka stipendium finns bl a via SFUB https://sfup.se/Kompletterande information gällande studieresorna till Bassa Reggiana.


Bassa Reggiana är ett samarbete, bl a gällande förskoleverksamheten, mellan 8 små kommuner som ligger 3-4 mil norr om staden Reggio Emilia. Kursdeltagarna bor i staden Guastalla där också kurslokalen finns. Förskolebesöken görs även i de andra kommunerna i området. Transporten till de olika förskolorna sker med buss.


Inför studieresan kommer deltagarna att få information dels om det filosofiska och pedagogiska arbetet i Bassa Reggiana dels om praktiska frågor inför resan.


Exempel på program under en kursvecka:


Monday

9.30 Introduction to the educational system in the Bassa Reggiana District

at Progettinfanzia Offices

10.30 Lesson 1: Pedagogical Approach: Bassa Reggiana Educational Philosophy with

Tania Bertacchi, pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices

12.30 Lunch to the restaurant “Le Vie del Gusto” in Guastalla

14.30 Lesson 2: Point of view on the territory: focus on the river Po with

Vania Tagliavini, pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices 16.45 /from Progettinfanzia to Iride school

17.00-18.00 Visit to the infant toddler center Iride in Guastalla 18.00


Tuesday

9.00 /from the hotel to Boretto

9.15 Introduction and visit to the preschool Zenit, Boretto

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Boretto to Guastalla

12.30 Lunch at “Pizzicorì” restaurant in Guastalla

14.30-16.30 Lesson 3: The education appeal of open materials with Alessandra Ferrari,

pedagogical coordinator at Progettinfanzia Offices


Wednesday

9.00 /from the hotel to Brescello

9.15 Introduction and visit to the infant toddler center C.Zanti, Brescello

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Brescello to Guastalla

12.30 Lunch at “Barriera” restaurant in Guastalla

14.30-16.30 Workshop with the atelierista Armini Simon at Progettinfanzia Offices 20.00 /from the hotel to Gualtieri

20.15 Dinner at “La Merla” restaurant 23.00 /to the hotel


Thursday

9.00 /from the hotel to Luzzara

9.15 Introduction and visit to the infant toddler center, La Stella, Luzzara

Reflections with the pedagogical coordinator 12.00 /from Luzzara to Guastalla

12.30 Lunch at “Pizzicorì” restaurant in Guastalla 14.30 /from Guastalla to Castelnovo Sotto

15.00 visit to the Parmesan cheese factory “La Grande” 16.30 /to the hotel


Friday

10.00-11.00 Guided visit to Remida Center
12.00-13.00 Guided visit to the International Center L. Malaguzzi
13.00 Lunch at the restaurant “Pause”

14.30 Guided tour in Reggio EmiliaBarnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se