Om oss

Om oss

Barnpedagogiskt Forum är en ideell förening med säte i Göteborg. Föreningens syfte är att samla in och sprida information och kunskap om utvecklingsarbete i förskolor och skolor. Verksamheten bedrivs genom föreläsningar, seminarier och studiebesök. Föreningen  skall också sprida information i form av rapporter och olika former av studiematerial.Föreningen leds av en styrelse som representerar ett spektrum av företrädare för förskola, skola, universitet och högskolor samt jämförbar verksamhet. 

FÖRENINGENS STYRELSE

Monica Hallborg Jedenberg, ordf      monica.hallborg@telia.com

Harriet Tegard Björck                          harriet.tegard-bjorck@telia.com

Thomas Holgersson                            thomas.holgersson1@gmail.com

Eivor Ahl                                                ahleivor@gmail.com

Marcis Morgensterns, kassör            marcis.morgensterns@gmail.com

 

Suppleanter:

Charlotte Sandqvist                             charlotte.sandqvist@lerum.se                    

Andreas Forsberg                                and.for@live.se


Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningenssyften. Medlemsavgiften är 100 kr. Avgiften kan sättas in på PlusGiro 46 88 27-1 eller sändas via Swish nummer 1231166255.  Ange namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller sänd ett meddelande per mail till kassören.  Genom hemsidan kan Du få information om kommande aktiviteter.

Organisationsnummer: 802433-4016.


Vill du veta mera, läs vår berättelse nedan.